Upravlenie organizatsionno-ekonomicheskimi izmeneniyami v zdravookhranenii: Sovershenstvovanie. Razrabotki, metodicheskie podkhody 49,00 EUR*